Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ИТХ

Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ИТХ-ын албан ёсны цахим хуудас

Mэдээ, мэдээлэл

Фото мэдээ

Шинэ тогтоолууд